Festiwal CUD – oficjalna strona imprezy

MAGDA BETLEJ

Jestem nauczycielką Tantry i holistyczną terapeutką. Mam wieloletnie doświadczenie pracy z ludźmi, zarówno w sesjach indywidualnych jak i w prowadzeniu grup. Moja praktyka obejmuje obszary związane z otwieraniem serca i rozwijaniem uczuć, poszerzaniem świadomości i podnoszeniem poziomu energii życiowej.  

Byłam inicjowana jako nauczycielka w dawnych tradycjach szamańskich i systemie uzdrawiania MA-URI Healing Arts wywodzących z Nowej Zelandii i Hawajów. Przez wiele lat uczyłam tej metody jako trenerka. 

Uczyłam się przez kilka lat Tantry, Szamanizmu i Bioenergetyki w szkole The Path of Transformation u Johna Hawkena w Czechach i w Polsce. Jestem też trenerem i praktykiem oddechu. Ukończyłam trzyletni Profesjonalny Trening Oddechowy.

To, co szczególnie mnie interesuje to eksplorowanie obszarów związanych z kobiecą mocą tworzenia, duchowością i seksualnością a także z tworzeniem intymnych relacji partnerskich opartych na głębokim połączeniu duchowym, uczuciowym i cielesnym. 

Stworzyłam autorki roczny kurs Magnetyczna Kobieta obejmujący 4 moduły: Transformacja, Kreacja, Pełnia i Trening Nauczycielski.

WARSZTATY – MAGNETYCZNA KOBIETA. MOC KREACJI. 

STAŃ SIĘ TYM, CO CHCESZ URZECZYWISTNIĆ W SWOIM ŻYCIU!

Czy wiesz , że Twoje myśli i emocje kształtują Twoją rzeczywistość?

To, co przeżywasz najczęściej, czy jest to lęk czy radość, wpływa na to, czego doświadczasz i co przyciągasz do swojego świata.

Czy wiesz, że możesz urzeczywistnić w swoim życiu to, czego pragniesz stając się tym?

Jak to zrobić? 

Przyjdź na mój warsztat, na którym pokażę Ci jak poprzez otwarcie się na przepływ energii,  rozwijanie świadomości i uczuć tworzyć swoją rzeczywistość. 

Energia seksualna jest najpotężniejszą energią do jakiej mamy dostęp. Możesz nauczyć się jak ją wykorzystywać do zasilania i realizowania swoich pragnień. Wystarczy, że świadomie zaczniesz kierować jej przepływem angażując w to swoje uczucia i serce.

Poprowadzę Cię krok po kroku przez cały proces tworzenia Twojej nowej rzeczywistości. Od sprecyzowania intencji, poprzez techniki podnoszenia energii i otwierania serca aż po dostrajanie się do Twojego potencjału, w którym to Twoje pragnienie już istnieje. Kiedy łączysz swoją intencję z uczuciami, takimi jak miłość, radość, wdzięczność czy swoboda nadajesz jej ogromną moc manifestacji. Wchodząc w stan czucia, jakiego mogłabyś się doświadczać jak już Twoja intencja zostanie zrealizowana, otwierasz drogę do jej pełnego urzeczywistnienia w życiu. 

Techniki, których doświadczysz na tym warsztacie:

– Tworzenie intencji, prowadzącej do realizacji Twojego pragnienia

– Oddychanie czakrami – w tej technice nauczysz się podnoszenia poziomu energii poprzez koncentrację na poszczególnych centrach energetycznych i doświadczanie przepływu energii między nimi 

– Oddychanie do serca i Medytacja serca – techniki pozwalające doświadczyć koherencji serca i rozwijanie uczuć 

– Dostrojenie do nowych potencjałów – medytacja – technika ta umożliwi Ci stworzenie przestrzeni energetycznej do manifestacji Twojej nowej rzeczywistości. 

Warsztat ten jest wprowadzeniem do mojego autorskiego rocznego projektu Magnetyczna Kobieta. Opiera się on na holistycznym systemie uzdrawiania, którego korzenie sięgają starożytnej Polinezji, tantrze, szamańskiej pracy z ciałem i energią oraz pracy z oddechem. Głównym założeniem tego projektu jest koncepcja, że wszystko czego potrzebujesz, aby czuć się szczęśliwą i spełnioną masz już w sobie. Poprzez rozpoznanie swoich wewnętrznych ograniczeń, wzorców emocjonalnych i przekonań stajesz się coraz bardziej wolna w wyrażaniu siebie i w realizacji swojego potencjału. 

Projekt Magnetyczna Kobieta obejmuje warsztaty, spotkania oraz sesje indywidualne, dedykowane specjalnie kobietom, które zainteresowane są odkrywaniem siebie i rozkwitem swojej kobiecości. 

Powstał on z wdzięczności i miłości do Kobiet, do wszystkich moich Nauczycielek, Przyjaciółek, Sióstr i mojej Kobiecej Esencji.

KOBIECOŚĆ I MĘSKOŚĆ. DROGA DO SPEŁNIENIA. CEREMONIA.

Każdy z nas niezależnie od płci ma w sobie aspekt kobiecy i męski. Tak jak we wszechświecie wszystko ma swoje przeciwieństwa, które się wzajemnie uzupełniają, tak my mamy dwa bieguny. Tylko życie w równowadze i swobodnym przepływie tych dwóch energii daje nam poczucie spełnienia. 

Chodzi o świadomość, który aspekt w nas przeważa i dlaczego. Też często jesteśmy wychowywani w błędnym rozumieniu tych jakości. Energia męska to nie kontrola, władza, docisk i zaprzeczanie uczuciom. Energia kobieca to nie słabość, bierność czy uzależnienie. 

W ciągu życia i rozwoju stopniowo rozbieramy się z tych warstw, które nieświadomie przejęliśmy od naszych rodziców, przodków, społeczeństwa i kultury. 

Docieramy do esencji kobiecości i męskości tak, aby nasz potencjał, z którym się urodziliśmy mógł się w pełni przejawić.

Aspekt kobiecy to miękkość, łagodność i akceptacja, to też otwartość, ufność i czułość dla siebie i innych. Uczy on nas jak otwierać się na wszystko, co się pojawia w nas i w naszym życiu. Jak obejmować to i przyjmować, zarówno te piękne aspekty jak i trudne. Kobiecość łączy nas też z cyklami naszego ciała i przyrody, z rytmami naszego życia. Troszczy się o nasze relacje i więzi uczuciowe, niesie w sobie jakość wody, przypominając nam skąd pochodzimy i dokąd zmierzamy. Inspiruje nas do pamiętania, że w swojej istocie jesteśmy energią i przepływem, esencją, która potrzebuje formy, aby mogła się w pełni urzeczywistnić.

Aspekt męski to pasja, siła i sprawczość, aktywność i transformacja. Uczy nas wychodzenia poza swoją strefę komfortu, odważnego wkraczania na nowe obszary i konsekwentnego dążenia do celu. Zwiększa naszą wiarę we własne możliwości i daje siłę do sięgania po to, czego pragniemy. Męskość inspiruje, motywuje i wzmacnia gotowość do działania, niesie ze sobą jakość ognia, który spala to, co już niepotrzebne, aby stworzyć coś nowego. Męska energia jest świadomością i obecnością, tworzy formę, która potrzebuje twórczej treści, aby się mogła w pełni urzeczywistnić.

W każdym z nas trwa nieustanny taniec energii męskiej i kobiecej. Jedna płynnie przechodzi w drugą, jedna podąża za drugą, jedna nie może istnieć bez drugiej. Kobiecość i męskość dąży do dopełnienia i spełnienia. To pragnienie jest motywacją do wszelkich działań, nadaje sens i głębię naszemu życiu i relacjom. 

Na tej ceremonii:

  • osiągniesz głębszą świadomość i akceptację swoich wewnętrznych jakości kobiecych i męskich
  • zbalansujesz swoją energię kobiecą i męską
  • dowiesz się jak wprowadzić więcej równowagi między tymi aspektami w swoim życiu i w w relacjach
  • osiągniesz głębsze zrozumienie, jak kobieca i męska energia w nas, przekłada się na dynamikę naszych relacji z płcią przeciwną
  • rozwiniesz w sobie poczucie pełni, spełnienia i kompletności
  • otworzysz się na doświadczanie wewnętrznej Unii Kobiecości i Męskości.